UVJETI

OPĆI UVJETI SMJEŠTAJA I REZERVACIJE 2020

1. PROCES REZERVIRANJA

Upit za rezervaciju moguće je poslati putem e-maila na info@camp-ujca.com ili putem web-upitnika na našoj web stranici; camp-ujca.com.

Nakon primitka upita kamp obavlja rezervaciju koja vrijedi kao opcija idućih pet dana od slanja ponude (broj dana trajanja rezervacije može varirati ovisno o datumu dolaska). Ponuda sadržava ​informativni​​ izračun.

2. POTVRDA REZERVACIJE

Prihvaćanjem rezervacije, odnosno prihvaćanjem ponude, gost zasniva pravni odnos s kampom čime se podrazumijeva da je upoznat  i suglasan s općim uvjetima smještaja i rezervacije.

Sve što je navedeno u ovim općim uvjetima smještaja i rezervacije postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za kamp.

 3. PROMJENA REZERVACIJE

Rezervaciju je moguće modificirati do 15 dana prije datuma dolaska ovisno o raspoloživosti kapaciteta (razdoblje ili tip smještaja).

Ako dođe do promjene broja osoba, bit će naplaćena samo za osobe koje su prisutne prema važećem cjeniku.

4. OTKAZIVANJE REZERVACIJE

Rezervaciju je moguće otkazati isključivo pismenim putem 3 dana prije predviđenog dolaska. Telefonski zahtjevi neće biti prihvaćeni.

Na dan dolaska kamp zadržava rezerviranu parcelu do 17:00h. Nakon toga zadržavamo pravo na daljnju prodaju. U slučaju kašnjenja obavijestite recepciju kampa pismenim putem najkasnije do 13 h na predviđen dan dolaska. 

U slučaju kasnijeg dolaska ili ranijeg odlaska od rezerviranoga gostu se naplaćuje cijelo rezervirano razdoblje i sve usluge koje su rezervirane.

5. RAZLIKA U IZNOSU NA PONUDI IZAVRŠNOM RAČUNU NA RECEPCIJI KAMPA

Moguće razlike prilikom plaćanja završnog računa na recepciji Kampa ovise o količini prijavljenih usluga prilikom upita, te o stvarno iskorištenim uslugama tijekom boravka u Kampu.

Budući da euro još uvijek nije službena valuta u Republici Hrvatskoj, cijene iskazane u eurima informativne su i podliježu promjenama tečajnih razlika tijekom godine. Službeni cjenik koji se zaprima u sklopu ponude sadrži jasno naznačene cijene u kunama.

6. REZERVACIJA BROJA SMJEŠTAJNE JEDINICE

S obzirom na različitost parcela u pojedinim zonama Kamp nastoji osigurati mjesto koje će odgovarati mjerama kampera/kamp-prikolice/šatora te dodatnih sadržaja navedenih u rezervacijskom upitniku ili izravnom e-mailu.

Dodjela broja parcele u nadležnosti je agenta za booking, a broj nije poznat gostu do dolaska u Kamp. Preferencije će se nastojati uzeti u obzir u skladu s raspoloživošću.

7. PRIJAVE I ODJAVE

Prijava na dan dolaska od 14:00 sati.

Odjava na dan odlaska do 12:00 sati.

Za boravak nakon predviđenih sati odlaska obračunat će se produženi boravak ili dodatno noćenje, ovisno o vremenu odlaska