KUĆNI RED

Cijenjeni gosti,

zadovoljstvo nam je zaželjeti Vam dobrodošlicu i ugodan boravak u našem kampu. Molimo Vas za malo razumijevanja te Vam ovim kućnim redom želimo dati potrebne informacije kako bi izbjegli eventualne nesporazume i kako bi svi gosti mogli nesmetano uživati u odmoru.

Kućni Red

Prijava, posjetitelji i odjava

Pri dolasku u kamp gost je obvezan prijaviti se na recepciji kampa. Prilikom prijave gost je dužan predati važeće osobne dokumente putovnica ili osobna iskaznica, svih osoba ,uključujući i djecu, koje borave u kampu radi upisa u Knjigu gostiju. Gost na recepciji preuzima karticu koju je dužan istaknuti na vjetrobranskom staklu svog vozila. Kartica služi za ulaz i izlaz iz kampa te se koristi samo za Vaše vozilo. Zabranjen je ulaz ili uvođenje neprijavljenih osoba u kamp. Pristup posjetiteljima u kamp odobrava isključivo služba recepcije kampa. Pri odlasku gost je dužan platiti naknadu za pružene usluge i pristojbe. Naplata računa vrši se od 08.00 do 12.00 sati za odlazak isti dan te od 21.00 do 22.00 sata za odlazak sljedeći dan. Na dan odlaska, kamp ste dužni napustiti do 12.00 sati. Svako daljnje zadržavanje naplaćuje se kao dodatan dan. Pri napuštanju kampa, gost je dužan vratiti karticu i pokazati račun na izlazu.

Kućni Red

Izbor mjesta

Mjesto za postavljanje kamp opreme i smještaj vozila određuje služba recepcije kampa ovisno o raspoloživim kamp jedinicama. Preseljenje gostiju na drugo kamp mjesto je dozvoljeno samo uz suglasnost recepcije. Kamp mjesta se ne smiju ograđivati. Molimo da svoja osobna vozila parkirate na parkiralištu kampa i na taj način omogućite nesmetan promet ostalim vozilima i vozilima dostave. Uprava kampa zadržava pravo intervencije i premještaja vozila.

Kućni Red

Uporaba uređaja i opreme

Priključivanje i isključivanje na razvodni ormarić obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Neispravni uređaji bit će isključeni iz električne mreže kampa. Pranje posuđa i rublja dopušteno je samo za to predviđenim prostorima. Umivaonici, korita, tuševi , pisoari i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namjenjeni, vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu.

Kućni Red

Javni red i mir u kampu

Gosti su dužni poštovati javni red i mir u kampu. Najveća dozvoljena brzina kretanja vozila je 20 km/h. Pješaci imaju prednost u odnosu na prometna vozila. Noćni mir u kampu traje od 24:00 do 07:00. Tijekom noćnog mira gosti se ne mogu smještati na smještajne jedinice kampa. Gosti koji stignu poslije 24:00 ili se vraćaju u kasnim satima privremeno se smještaju na parkiralištu kampa. Zabranjeno je zadržavanje, noćenje i okupljanje na plaži nakon 23:00. Strogo je zabranjeno stvaranje buke koja može utjecati na kvalitetu boravka ostalih gostiju. Nepridržavanjem ove točke kućnog reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.

Kućni Red

Čistoća i zaštita okoliša u kampu

Ograđivanje odabranog prostora, kopanje kanala i postavljanje drugih fiksnih naprava, kao i bilo koji način samovoljnog mijenjanja okoliša, uništavanja bilja, drveća i sadnica nije dopušten. Voda je u svim dijelovima kampa pitka. Voda je dragocjeno dobro pa Vas molimo da je koristite savjesno. Svaki gost kampa dužan je voditi brigu o čistoći prostora kojeg koristi. Molimo vas da smeće skupljajte u plastične vrećice i odlažete ih u za to planirane kontejnere te razvrstavate otpad. Sanitarije nakon korištenja ostavljajte čiste i uredne – upravo onakve kakvima biste ih i vi željeli pronaći. Mjesto na kojemu ste boravili nakon vašega odlaska mora biti čisto i spremno za prihvat novih gostiju.

Kućni Red

Kućni ljubimci

Molimo vlasnike kućnih ljubimaca da svoje ljubimce prijave na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju. Zbog sigurnosti gostiju i radi omogućavanja ugodnog odmora i gostima koji prema kućnim ljubimcima ne dijele istu ljubav kao i vi, obavezno se psi u kampu vode na uzici i s brnjicom, a isto tako na mjestu gdje boravite moraju biti vezani. Kao vlasnici dužni ste pokupiti i očistiti pseći izmet. Zabranjeno je vođenje kućnih ljubimaca u prostore recepcije i sanitarnih čvorova. Kupanje kućnih ljubimaca među ostalim kupačima strogo je zabranjeno u vremenu od 09:00 do 21:00. Najbliža plaža za pse je u uvali Vlaška udaljenoj 1,5km od kampa. Pse nemojte puštati same u kampu.

Kućni Red

Zaštita od požara

Kamp je opremljen opremom i sredstvima za gašenje požara kojima se obvezno služe svi gosti. Najstrože je zabranjeno bacanje opušaka po kampu i plaži, paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, moguće jedino na standardiziranim roštiljima (na plin ili struju). U slučaju izbijanja požara u kampu ili neposrednoj blizini, dužnost je gosta odazvati se organiziranom gašenju.

Kućni Red

Vrijednosti

Za eventualne nestale ili oštećene stvari kao i za nesreće koje nastanu osobnom nepažnjom uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost. Molimo Vas da sve pronađene stvari predate na recepciji kampa.