KUĆNI RED

Cijenjeni gosti,

zadovoljstvo nam je zaželjeti Vam dobrodošlicu i ugodan boravak u našem kampu. Molimo Vas za malo razumijevanja te Vam ovim kućnim redom želimo dati potrebne informacije kako bi izbjegli eventualne nesporazume i kako bi svi gosti mogli nesmetano uživati u odmoru.

Kućni Red

Prijava, posjetitelji i odjava

Pri dolasku u kamp gost je obvezan prijaviti se na recepciji kampa. Prilikom prijave gost je dužan predati važeće osobne dokumente putovnica ili osobna iskaznica, svih osoba ,uključujući i djecu, koje borave u kampu radi upisa u Knjigu gostiju. Zabranjen je ulaz ili uvođenje neprijavljenih osoba u kamp. Pristup posjetiteljima u kamp odobrava isključivo služba recepcije kampa. Pri odlasku gost je dužan platiti naknadu za pružene usluge i pristojbe. Naplata računa vrši se od 08:00 do 12:00 sati za odlazak isti dan te od 20:00 do 21:00 sati za odlazak sljedeći dan. Na dan odlaska, kamp ste dužni napustiti do 12:00 sati. Svako daljnje zadržavanje naplaćuje se kao dodatan dan.

Kućni Red

Izbor mjesta

Mjesto za postavljanje kamp opreme i smještaj vozila određuje služba recepcije kampa ovisno o raspoloživim kamp jedinicama. Preseljenje gostiju na drugo kamp mjesto je dozvoljeno samo uz suglasnost recepcije. Kamp mjesta se ne smiju ograđivati. Molimo da svoja osobna vozila parkirate na parkiralištu kampa i na taj način omogućite nesmetan promet ostalim vozilima i vozilima dostave. Uprava kampa zadržava pravo intervencije i premještaja vozila.

Kućni Red

Uporaba uređaja i opreme

Priključivanje i isključivanje na razvodni ormarić obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Neispravni uređaji bit će isključeni iz električne mreže kampa. Pranje posuđa i rublja dopušteno je samo za to predviđenim prostorima. Umivaonici, korita, tuševi , pisoari i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namjenjeni, vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu.

Kućni Red

Javni red i mir u kampu

Gosti su dužni poštovati javni red i mir u kampu. Najveća dozvoljena brzina kretanja vozila je 20 km/h. Pješaci imaju prednost u odnosu na prometna vozila. Noćni mir u kampu traje od 24:00 do 07:00. Tijekom noćnog mira gosti se ne mogu smještati na smještajne jedinice kampa. Gosti koji stignu poslije 23:00 ili se vraćaju u kasnim satima privremeno se smještaju na parkiralištu kampa. Zabranjeno je zadržavanje, noćenje i okupljanje na plaži nakon 23:00 sata. Strogo je zabranjeno stvaranje buke koja može utjecati na kvalitetu boravka ostalih gostiju. Nepridržavanjem ove točke kućnog reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu.

Kućni Red

Čistoća i zaštita okoliša u kampu

Ograđivanje odabranog prostora, kopanje kanala i postavljanje drugih fiksnih naprava, kao i bilo koji način samovoljnog mijenjanja okoliša, uništavanja bilja, drveća i sadnica nije dopušten. Voda je u svim dijelovima kampa pitka. Voda je dragocjeno dobro pa Vas molimo da je koristite savjesno. Svaki gost kampa dužan je voditi brigu o čistoći prostora kojeg koristi. Molimo vas da smeće skupljajte u plastične vrećice i odlažete ih u za to planirane kontejnere te razvrstavate otpad. Sanitarije nakon korištenja ostavljajte čiste i uredne – upravo onakve kakvima biste ih i vi željeli pronaći. Mjesto na kojemu ste boravili nakon vašega odlaska mora biti čisto i spremno za prihvat novih gostiju.

Kućni Red

Kućni ljubimci

Molimo vlasnike kućnih ljubimaca da svoje ljubimce prijave na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju. Zbog sigurnosti gostiju i radi omogućavanja ugodnog odmora i gostima koji prema kućnim ljubimcima ne dijele istu ljubav kao i vi, obavezno se psi u kampu vode na uzici i s brnjicom, a isto tako na mjestu gdje boravite moraju biti vezani. Kao vlasnici dužni ste pokupiti i očistiti pseći izmet. Zabranjeno je vođenje kućnih ljubimaca u prostore recepcije, restorana i sanitarnih čvorova. Kupanje kućnih ljubimaca među ostalim kupačima strogo je zabranjeno u vremenu od 09:00 do 21:00. Najbliža plaža za pse je u uvali Vlaška udaljenoj 1,5km od kampa. Pse nemojte puštati same u kampu.

Kućni Red

Zaštita od požara

Kamp je opremljen opremom i sredstvima za gašenje požara kojima se obvezno služe svi gosti. Najstrože je zabranjeno bacanje opušaka po kampu i plaži, paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, moguće jedino na standardiziranim roštiljima (na plin ili struju). U slučaju izbijanja požara u kampu ili neposrednoj blizini, dužnost je gosta odazvati se organiziranom gašenju.

Kućni Red

Vrijednosti

Za eventualne nestale ili oštećene stvari kao i za nesreće koje nastanu osobnom nepažnjom uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost. Molimo Vas da sve pronađene stvari predate na recepciji kampa.